Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 24.11.2015r. Nr 54/15, znak: I-X.7840.2.75.2014 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska od km 91.070 do km 98.400 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 11,500 w ramach projektu POliŚ Nr 7.1-30 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 30/c 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×