Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odc. Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni

 

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o oceanach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 08.01.2015 r. Nr 1/2015 znak: I-X.7840.2.36.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91 obejmującego :

  • przebudowę z budową : skrzyżowania dwupoziomowego w km 151,472 – przebudowa drogi wraz z budową drogi równoległej wzdłuż toru nr 1 w km 151,420-153,400,- przebudowa przejazdu w km 153,374 wraz z budową drogi równoległej wzdłuż toru nr 2 w km 152,580-153,374 z likwidacją przejazdu w km 152,611,
  • budowę : sieci teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych,
  • przebudowę : gazociągu w km. 147,693, drogi dojazdowej wzdłuż toru nr 1 w km 148,100-148,470, skrzyżowania dwupoziomowego w km 149,554 –przebudowa drogi, drogi w skrzyżowaniu dwupoziomowym w km 150,944,
  • rozbiórkę : sieci teletechnicznej, sieci sterowania ruchem klejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych,

na działkach w obrębie Świlcza, Rudna Wielka, Pogwizdów Nowy, Miłocin i Rzeszów.  

         Z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.22.2014.AH-17 z dnia 09.12.2014 r. można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×