Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków-Rzeszów, szlak Dębica-Ropczyce, stacja Ropczyce

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.05.2015r. Nr 21/15, znak: I-X.7840.2.56.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Dębica-Ropczyce od km 114.390 do km 114.652 i od km 118.895 do km 119.147, stacja Ropczyce od km 122.100 do km 124.900 na działkach nr ewid.:

– obr. Nagawczyna: 867/15;

– obr. Lubzina: 303, 486/4, 486/2, 487/3;

– obr. Brzezówka: 270, 487, 488, 489, 490, 491, 589/11, 591/1, 644/1, 645/1, 646/1, 647/1, 656/4, 657/4, 483, 184, 201, 486, 240, 269/1, 241, 657/2, 269/2;

– obr. Ropczyce-Pietrzejowa: 1001, 1854/1, 1864/1, 1891/1, 1112/1, 1115/3, 1116/3, 1117/1, 1125/6, 1126/2, 1129/3, 1130/3, 1136/3, 1137/3, 1894, 558/1, 539/4, 1739/11, 1895, 1899, 1922, 1923;

– obr. Ropczyce: 172/6, 2910, 2907/1, 2904/1, 2900/1, 2956/1, 2897/1, 2894/1, 2892/1, 2889/1, 2887/1, 2885/1, 2884/1, 2883/1, 2882/1, 2881/1, 2956/3, 14, 36/8, 171/18,  2956/4, 13/1, 13/6, 13/4, 13/5;

– obr. Skrzyszów: 1201/1, 1200/1, 1201/2;

– obr. Ostrów: 1933/1, 2027/5, 2031/3, 2032/11, 2032/13, 2033/3, 2034/5, 2039/3, 2040/3, 2041/6, 2042/1.

 

          Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.04.2015r., znak: WOOŚ.4241.2.2015AH-17 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak: SNZ.9020.7.4.2015.AL z dnia 07.04.2015r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×