Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.06.2015r. Nr 27/15, znak: I-X.7840.2.69.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91”  oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 – 155.600, od km 155.650 – 155.660 oraz od km 156.400 – 156.465)  i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933 w tym:

Budowa:

  • Sieci teletechnicznej (od km 154.700 do km 154.780) i kanalizacji deszczowej
    w km 152.630,

Rozbiórka:

  • Linii potrzeb nietrakcyjnych, budynku mieszkalnego w km 150.026, budynku mieszkalnego i gospodarczego w km 153.792,

 na działkach nr ewid.:

– 1128/5, 1706 obręb Rudna Wielka;

– 829, 996/1 obręb Pogwizdów Nowy;

– 355/1 obręb Miłocin;

– 1, 451/13, 451/27, 451/28, 451/29, 487/8, 85, 90, 481/4, 481/5 obręb 213 Baranówka.

        Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.4.2015.AH-16 z dnia 08.05.2015r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.5.2015.AL z dnia 23.04.2015r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×