Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce, skrzyżowanie dwupoziomowe w m. Zawada.

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o oceanach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 20.10.2014 r. Nr 58/14, znak: I-X.7840.2.12.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce od km 111.500 do km 122.100” – Skrzyżowanie dwupoziomowe w km 115.849 wraz   z infrastrukturą na działkach nr ewid. : 25/3, 13/3, 41/14, 14/5, 41/13, 41/10, 1145/1, 1146/1, 1147, 1162, 1163/1, 1164, 1178, 1179/1, 1180, 1193, 25/6, 1130/6, 1039/6, 41/15, 34/4, 1130/4, 25/5, 1194, 1195, 1207 i 12/2 obr. Zawada.

         Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak : WOOŚ.4241.14.2014.AH-17 z dnia 11.09.2014 r. można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×