Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Ropczyce – Sędziszów Małopolski linii nr 91

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 08.05.2014r., Nr 22/14, znak: I-X.7840.2.44.2013, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Ropczyce – Sędziszów Małopolski  (od km 124.900 do km 130.100) linii nr 91 na działkach:

 

Jedn. ewid. Ropczyce – Miasto, Obręb: Ropczyce – Pietrzejowa:

 992- teren kolejowy zamknięty

560/4, 1393/2, 1178/1, 1394/2, 1191, 1395/2, 1395/3, 888, 343/2, 934, 902, 935/2, 1501/1, 1486, 135 – działki wchodzące w zakres planowanych inwestycji, a nie wymagające wywłaszczenia;

702/2, 703/2, 1485, 1393/1, 1159/3, 1160/1, 1162/1, 1163/1, 1164/3, 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1174/3, 1176/1, 1177/1, 1394/1, 1180/1, 1181/1, 699/3, 699/2, 692/1, 702/3, 703/3, 704/1, 705/1, 706/1, 709/1, 897/1, 901/1, 1441/3, 1442/1, 1445/1, 1446/1, 1450/3, 1451/1, 1452/3, 1453/1, 1395/1, 1454/4, 1456/1, 1457/1, 1484/1, 932/1, 935/1, 962/1, 991/1, 990/1, 989/1, 1484/2, 1502/9, 1504/1, 1505/1, 1580/1 – działki w linii rozgraniczającej teren inwestycji, który pozostanie w użytkowaniu PKP.

 

Jedn. ewid. Ropczyce – Miasto, Obręb: Ropczyce – Witkowice:

631, 506/1, 1541 – teren kolejowy zamknięty

29, 30, 31/2, 64/1,  616, 617, 327/2, 374, 423, 546/2, 452, 547, 532/1, 655, 1542 -działki wchodzące w zakres planowanych inwestycji, a nie wymagające wywłaszczenia;

28/1, 632/1, 633/3, 629/2, 319/1, 317/1, 317/2, 319/2, 320, 324, 321/1, 322/1, 323/1, 316/3, 325/1, 326/1, 327/1, 596/3, 328/1, 329/1, 1400/1, 1401/1, 1402/1, 1403/1, 1404/1, 1405/1, 1406/1, 1407/1, 1408/1, 1428/1, 561/1, 560/1, 557/1, 557/2, 379/1, 548/4, 450/1, 545/1, 519/1 – działki w linii rozgraniczającej teren inwestycji, który pozostanie w użytkowaniu PKP.

 

Jedn. ewid. Ropczyce – Miasto, Obręb: Ropczyce:

2956/3, 2956/2 – działki w linii rozgraniczającej teren inwestycji, który pozostanie w użytkowaniu PKP.

           

            Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4241.2.2014.AH-19 z dnia 17.04.2014r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.3.4AL z dnia 06.03.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×