Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, st. Sędziszów Małopolski.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie   środowiska   oraz   o   ocenach   oddziaływania   na   środowisko   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. )

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

               o wydaniu decyzji z dnia 15.10.2014r., znak: I-X.7820.5.2.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, stacja Sędziszów Małopolski; od km 130.100 do km 133.600 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

             Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, można się   zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703 VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

             Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, Urzędzie Miasta i Gminy Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, w godzinach pracy ww. Urzędów.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×