Informacja o wydanej decyzji rozbudowy i budowy dróg kołowania wraz z przejazdami z pasa startowego na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 24.03.2016r. znak: I-X.7840.1.5.2016 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa dróg kołowania wraz z przejazdami z pasa startowego na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, oświetleniem nawigacyjnym oraz odwodnieniem dróg kołowania”, na działkach nr 1867/226, 1867/24, 3919/2 w miejscowości Jasionka, obręb Jasionka, jedn. ewid. Trzebownisko.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×