Informacja o wydanej decyzji ustalenia lokalizacji linii kolejowej, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.

INFORMACJA 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

informuję o wydaniu decyzji z dnia 16 maja 2013r., znak: I-X.7820.6.2.2012, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.„Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, część szlaku Ropczyce –  Sędziszów od km 125,075 do km 130,100 linii nr 91”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

         Ponadto z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ropczyce, ul. Krisego 1.

Historia zmian:

  • 23 maja 2013, godz. 15:20, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×