Informacja o wydanej decyzji w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Ropa – Etap 1 – budowa lewego obw. rzeki Ropy na odc. od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie m.Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola gm. Skołyszyn.

INFORMACJA

               Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji Nr 1/15 z dnia 27.08.2015 r. znak: I-VII.7820.3.1.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim – Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, VI piętro, pok. 610, telefon 13 43 72 819 lub 13 43 72 820, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×