Informacja o wydanej decyzji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki na odc. od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa, budowa drogi przeciwpowodziowej

I N F O R M A C J A 

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.03.2016 r. Nr 1/2016, znak: I-IX.7820.3.1.2016 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn: „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) – budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430 – 11+930”.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 1 kwietnia 2016, godz. 13:39, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×