Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji: budowy nowego odc. drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica wraz z budową mostu na rz. Wisłok w m. Czarna

INFORMACJA

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 28 lipca 2017 r., znak: I-VI.7820.1.9.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”, dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

         Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×