Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji budowy obiektu adiokomunikacyjnego „OR Rzeszów” zlokalizowanego w m. Jasionka na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”

I N F O R M A C J A

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 11.05.2015r. znak: I-X.7820.2.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa obiektu adiokomunikacyjnego „OR Rzeszów” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w miejscowości Jasionka na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”, na działkach nr 1867/193, 1867/136, 1867/211, 1867/224, 1867/135, 1867/210, obręb Jasionka. jedn. ewid. Trzebownisko.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 20 lipca 2015, godz. 11:30, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×