Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji Budowy obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi woj. nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – Budowa obwodnicy m. Cieszanów

INFORMACJA

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 17 listopada 2017 r., znak: I-VI.7820.1.16.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – Budowa obwodnicy m. Cieszanów, na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

        Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×