Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji budowy północnej obw. m. Sokołów Młp do drogi woj. nr 875 włączenie do drogi ekspresowej nr S-19, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą pow. Markowizna – Wólka Sokołowska w m. Sokołów Młp.

INFORMACJA 

                  Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 22 lipca 2015 r. znak: I-X.7820.1.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska w miejscowości Sokołów Małopolski oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 24 lipca 2015, godz. 11:54, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×