Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 867 na odc. od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap I

INFORMACJA

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.10.2017 r., znak: I-VI.7820.1.18.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap I – budowa, rozbudowa i przebudowa DW 867 na odcinku od km 31+610,60 do km 33+811,00”, dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

         Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×