Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w związku z budową mostu przez potok Korzonka w m. Bircza

I N F O R M A C J A 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 3 sierpnia 2015 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7820.1.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w związku z budową mostu przez potok Korzonka w miejscowości Bircza w km 316+263 wraz z budową i rozbiórką tymczasowego objazdu, rozbiórką istniejącego mostu i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej”, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×