Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut

INFORMACJA

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: I-X.7820.1.5.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut; Zad. 15, 16 – Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585+616 do km 585+752”, dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

            Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168.

Historia zmian:

  • 27 czerwca 2014, godz. 11:41, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×