Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji pn. „Budowa świateł podejścia w układzie geometrycznym ALPA-ATA CAT II oraz świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 27 w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka”.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 11.06.2014r. znak: I-X.7820.2.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa świateł podejścia w układzie geometrycznym ALPA-ATA CAT II oraz świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 27 w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka”, na działkach nr 1867/56, 1867/80, 1867/178, 1867/179, 1967/180, 1867/202, 3928/2 (3928), 2165, 3928/1 (3928), obręb Jasionka. jedn. ewid. Trzebownisko.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 18 lipca 2014, godz. 12:31, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×