Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 858 wraz z budową mostu na rzece Tanew

INFORMACJA

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2017 r., znak: I-VI.7820.1.22.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rzece Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rz. Tanew”, dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

        Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×