Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 09.11.2015r. znak: I-X.7820.3.1.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie w km 55+960 – 57+150 (km 57+475 – 58+665 wg RZGW) rzeki Wisłoki” w ramach zadania „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na terenie miasta Dębica na działkach Firmy oponiarskiej Debica S.A., woj. podkarpackie”.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×