Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego przebudowy urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego, obejmującą wymianę oświetlenia nawigacyjnego lotniska Mielec

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 31.03.2015 r., Nr 3/2015 znak: I-IX.7820.1.1.2015, udzielającej LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. 39 – 300 Mielec ul. Lotniskowa 30, zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego – przebudowę urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego, obejmującą wymianę oświetlenia nawigacyjnego lotniska Mielec, na działkach nr ewid.: 23/7, 25, 16/4, 24/1, 16/8, 16/6, 10/4, 16/10, 9/2, 8/2, 11/2, 8/3, 6/6, 6/10, 40/1, 39/3, 38/1, 36/1, 37, 7 – obręb 3 Przemysłowy, jednostka ewidencyjna Mielec.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210 II piętro, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×