Informacja o wydaniu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowej stacji paliw o pojemności 30m3 na terenie miasta Rzeszowa, na terenie kolejowym zamkniętym.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t. ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 31.03.2017r. Nr 10/17, znak: I-X.7840.2.2.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej stacji paliw o pojemności 30m3 wraz z przystosowaniem infrastruktury technicznej do tankowania pojazdów szynowych na potrzeby własne, na działce nr ewid. 99/30 obręb 207 na terenie miasta Rzeszowa, na terenie kolejowym zamkniętym”.

 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×