Informacja o wydaniu decyzji dot. rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w Tarnobrzegu oraz budowy przepompowni w m. Trześń.

 

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 17.05.2017 r., Nr 1/2017, znak: I-V.7820.1.1.2017 (stary znak: I-IX.7820.3.1.2017) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Trześniówka V – rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”.

 

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 530, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×