Informacja o wydaniu decyzji na budowę gazociągu w m. Gwizdaj.

I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 12 stycznia 2017 r., wydana została decyzja Nr 1/2017, znak:
I-VIII.7840.1.34.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu w/c DN 50 w poprzek drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa (obecnie nr 94) w km 632+765, na działce nr ewidencyjny 64 obręb Gwizdaj, na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25A,
01-224 Warszawa.

 

        Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu – Oddział Architektury i Budownictwa, ul. Wodna 13, pok. nr 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×