Informacja o wydaniu decyzji nr 12/20, z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: I-V.7840.1.3.2020, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa przesyłowej sieci gazowej obejmująca budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w miejscowości Kosina oraz rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej”