Informacja o wydaniu decyzji Nr 40/19 z dnia 22.10.2019 r., znak: I-V.7840.1.25.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 2×450 mm i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 800-1000 mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej: – DW882 od km 0+040,58 do km 1+179,74 (ul. Krogulskiego) – DW878 od km 11+425,00 do km 11+877,00 (ul. Lubelska), w ramach zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 mm od ul. ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej w ramach realizacji inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów -Dworzysko” – Etap III”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×