Informacja o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice – Strachocina.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 07.02.2017r. znak: I-X.7840.1.66.2016 o odmowie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”,

        w zakresie odroczenia na okres 3 lat od daty wydania decyzji uiszczenia opłaty ustalonej za wycinkę krzewów oraz nałożenie na Inwestora obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych za krzewy – drzew, na które zostało wydane zezwolenie na usunięcie krzewów.

     Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×