Informacja o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 35+949, w km 35+825, w km 35+627, w km 36+565, w km 36+917, w km 34+905, w km 35+163 (przekroczenie drogi) w miejscowości Bachórzec.