Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa obiektów do montażu, przechowywania, konserwacji i naprawy symulatorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 4063/1 obręb 0004 Krzątka, na terenie gminy Majdan Królewski, na terenie wojskowym zamkniętym”

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 19.02.2019r., nr 4/19, znak: I-V.7840.8.32.2018, o pozwoleniu na budowę 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów do montażu, przechowywania, konserwacji i naprawy symulatorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 4063/1 obręb 0004 Krzątka, na terenie gminy Majdan Królewski, na terenie wojskowym zamkniętym”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 21 lutego 2019, godz. 12:46, użytkownik: Katarzyna Kuś

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×