Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Furmańskie gmina Grębów.

I N F O R M A C J A

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 19.01.2017r., nr 4/17, znak I-X.7840.2.50.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 786/2 w miejscowości Poręby Furmańskie gmina Grębów, na terenie kolejowym zamkniętym tj. przekroczenia: linii nr 78 Sandomierz – Grębów w km 10.357, linii nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów w km 6.780, linii nr 84 Grębów – Oleandry w km 0.488 oraz budowa odcinka sanitarnego grawitacyjnego zakończonego studzienką w celu podłączenia budynku PKP – stacja Grębów w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Poręby Furmańskie, gmina Grębów””.

            Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×