Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbiórka istniejących obiektów mostowych oraz Budowa mostów stalowych w ramach zadania pn. Przebudowa mostów stalowych linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, obręb Rudnik n. Sanem.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2017r. Nr 9/17, znak: I-X.7840.2.54.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.

  1. Rozbiórka istniejących obiektów mostowych w ramach zadania pn: „Przebudowa mostów stalowych w km 125.585 tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk”,
  2. Budowa mostów stalowych w ramach zadania pn: „Przebudowa mostów stalowych w km 125.585 tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk”, na działce nr ewid. 2095/1 obręb Rudnik nad Sanem.

 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 29 marca 2017, godz. 14:38, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×