Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego”