Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kulno, gmina Kuryłówka – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary.

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 25.04.2017r. znak: I-X.7840.1.5.2017 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kulno, gmina Kuryłówka – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary” na działkach nr ewid. 726 (w km 3+210 DW 877), nr ewid. 748 (w km 3+874, 3+752, 3+566 DW 877), nr ewid. 1217 (w km 4+478, 4+898, 5+156, 5+654 DW 877), nr ewid. 1255/5 (w km 5+156 DW 877), w miejscowości Kulno, obręb 0048 Kulno, jedn. ewid. 180803_2 Kuryłówka.

     Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 566, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×