Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w drodze obwodowej miasta Przemyśla w rejonie ul. Sanowe

Informacja   

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 21.02.2018r., nr 3/18, znak: I-V.7840.7.4.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w drodze obwodowej miasta Przemyśla w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater. Odcinek od punktu „M” ul. Buszkowicka przez teren PKP do punktu „N” na działce nr ewid. 2387/1 obręb 202 na terenie miasta Przemyśla, na terenie kolejowym zamkniętym” w km 241.800 linii kolejowej nr 091 Kraków – Medyka.

 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×