Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w m. Bukowa i Klecie gm. Brzostek.

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuje o wydaniu decyzji z dnia 9.05.2017 r., nr 16/17, znak I-VI.7840.1.1.2017, o pozwoleniu na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w m. Bukowa i Klecie gm. Brzostek, przekroczenia PDK 1 – km 150+660 w m. Klecie oraz PDK 2 – km 151+111, PDK 3 – km 152+049, PDK 4 – km 152+221, PDK 5 – km 152+222, PDK 6 – km 152+340, PDK 7 – km 152+410, PDK 8 – km 152+720, PDK 9 – km 153+118, PDK 10 – km 153+119, PDK 11 – km 153+868, PDK 12 – km 153+869 w m. Bukowa”, na działce nr ewid.  143 w obrębie ewid. 0011 Klecie, jednostce ewid. 180302_5 Brzostek oraz na działkach nr ewid. 150 i 571/11 w obrębie ewid. 0003 Bukowa, jednostce ewid. 180302_5 Brzostek.

     Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 18 maja 2017, godz. 11:55, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×