Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę odcinków sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w m. Bukowa i Klecie gm. Brzostek.

I N F O R M A C J A

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 9.05.2017 r., nr 17/17, znak: I-VI.7840.1.2.2017, o pozwoleniu na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w m. Bukowa i Klecie gm. Brzostek, przekroczenia PDK 1 – km 150+420, PDK 2 – km 150+590 w m. Klecie oraz PDK 3 – km 151+110, PDK 4 – km 152+050, PDK 5 – km 152+220, PDK 6 – km 152+339, PDK 7 – km 153+120, PDK 8 – km 153+870 w m. Bukowa” na działce nr ewid.  143 w obrębie ewid. 0011 Klecie, jednostce ewid. 180302_5 Brzostek oraz na działkach nr ewid. 150 i 571/11 w obrębie ewid. 0003 Bukowa, jednostce ewid. 180302_5 Brzostek.

            Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×