Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 54+858 w miejscowości Podemszczyzna