Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę wiaduktu kolejowego w m. Jarosław.

I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia       12.01.2017r. Nr 2/17, znak: I-X.7840.2.42.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 211.767 w ramach modernizacji (przebudowy) linii kolejowej nr 91 Kraków Osobowy – Medyka na szlaku Jarosław – Munina z wyłączeniem części drogowej” na działce nr ewid. 1/42 obręb Jarosław.

 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×