Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 5+789 (przekroczenie drogi) oraz od km 5+712 do km 5+744 (wzdłuż drogi) w miejscowości Łętownia