Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie dot. przebudowy oraz rozbudowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 22 grudnia 2016 r., Nr 2/36/16, znak: I-IV.746.2.36.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa na działkach nr ewid.: 1400/1, 1424, 2780 obręb 1 oraz rozbudowa na działkach nr ewid.: 1400/1, 1424 obręb 1 linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj, w ramach zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko”, na terenie Gminy i Miasta Nisko, na terenie kolejowym zamkniętym.

                  Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×