Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie dotyczące budowy i przebudowy stacji Rzeszów Główny – etap I Rzeszów Zachodni.

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 4 maja 2017 r., Nr 2/3/17, znak: I-V.746.2.3.2017 – I-IV.746.2.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – etap I Rzeszów Zachodni, na działkach nr ewid.: 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6 i 99/38 obręb 207 Śródmieście oraz 1, 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5 i 481/6 obręb 213 Baranówka, na terenie miasta Rzeszowa, na terenie kolejowym zamkniętym.

        Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 566 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 18 maja 2017, godz. 11:25, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×