Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do „Zadąbrowa i Hawryły” na terenie gminy i miasta Nisko.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr 2/4/17, znak: I-V.746.2.4.2017 – I-IV.746.2.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do „Zadąbrowa i Hawryły”, na działce nr ewid. 2780 obręb 1 Zarzecze, na terenie gminy i miasta Nisko, na terenie kolejowym zamkniętym.

                 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 566 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×