Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji na budowę mostów w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostów stalowych linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) informuję o wydaniu decyzji z dnia 13 października 2016 r., Nr 2/29/16, znak: I-IV.746.2.29.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa mostów w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostów stalowych w km 125,585 tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk”, na działce nr ewid. 2095/1 obręb 0001 Rudnik nad Sanem, na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem, na terenie kolejowym zamkniętym.

                 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 25 kwietnia 2017, godz. 15:08, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×