Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na przedsięwzięcie pn. Budowa magazynu asfaltu i emulsji asfaltowych na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10 października 2016 r., Nr 2/21/16, znak: I-IV.746.2.21.2016 o warunkach zabudowy na przedsięwzięcie pn.: Budowa magazynu asfaltu i emulsji asfaltowych na działkach nr ewid.: 661 i 662 obręb 0005 Knapy, na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski, na terenie kolejowym zamkniętym.

                Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×