Informacja o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: N-VIII.7820.1.23.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Jabłonka (Hoczewka) w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×