Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – rozbudowa DW 867 na odcinku od km 34+316,61 do km 35+510,00 Etap III – na odcinku od km 34+316,61 do km 34+378,85 oraz Etap IV – na odcinku od km 34+378,85 do km 35+510,00”