Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa.

INFORMACJA

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 14 marca 2017 r., znak: I-X.7820.1.9.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa, obejmująca rozbudowę drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka) od km 199+161 do km 200+926 (km lokalny od 0+140,27 do 1+905,19) oraz rozbudowę drogi gminnej nr 121670R (ul. Zwięczycka) od km 0+000 do km 0+171,46, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, dla Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

          Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów oraz w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×