Informacja o wydaniu decyzji w sprawie budowy mijanki i przebudowy peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Majdan Królewski.

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 2 czerwca 2017 r., Nr 2/6/17, znak: I-V.746.2.6.2017 – I-IV.746.2.7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.:

 

Budowa mijanki, przebudowa peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudowa przepustów, na działkach nr ewid.: 659 obręb 2 Huta Komorowska i 1568 obręb 5 Majdan Królewski, na terenie gminy Majdan Królewski, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów” .

 

           Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 566 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×