Informacja o wydaniu decyzji z dnia 08 maja 2019 r., znak: N-VIII.7820.1.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica wojewódzkiego podkarpackiego od km 23+150 do km 23+283 polegająca na rozbiórce i budowie mostu na rz. Borowina w km 23+217 wraz z dojazdami, w miejscowości Sieraków Nowy oraz budowie i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”

Historia zmian:

  • 17 maja 2019, godz. 10:10, użytkownik: Magdalena Sypniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×